Lisansüstü Programı

Programın Amacı

Mekatronik yüksek lisans programı; tezli ve tezsiz olmak üzere ayrılmıştır. Tezli yüksek lisans programının amacı; mekatronik, makine, elektrik, elektronik, bilgisayar, kontrol, metalurji, metal, endüstri, imalat ve uçak konusunda öğrencinin bilimsel/sanatsal araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezsiz yüksek lisans programının amacı mekatronik, makine, elektrik, elektronik, bilgisayar, kontrol, metalurji, metal, endüstri, imalat ve uçak konusunda ise öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Özellikle son yıllarda akıllı cihaz, mikro makineler, üretimde otomasyon, kontrol, motronik sistemler ve malzeme teknolojisindeki gelişmeler çok hızlı bir artış göstermiştir. Önümüzdeki yıllarda da bu değişim ve gelişim hızla artmaya devam edecektir. Günümüz koşullarının gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, problem çözebilme yeteneği kazanmış, araştırma ve uygulama yapabilecek bireyler yetiştirmek programın hedefleri arasındadır.

Programın Dili

Türkçe

Bilimsel Hazırlık Programı Gerektiren Bilim Alanları ve Dalları

Lisans derecesini mekatronik, makine, elektrik, elektronik, bilgisayar, endüstri, imalat ve uçak dallarından farklı bir alanda almış olup yüksek lisans programına başvuranlar Bilimsel Hazırlık Programı’na alınırlar. Alınmış lisans veya yüksek lisans derecesine, almış olduğu lisans ve yüksek lisans derslerine ve bu derslerdeki başarı durumuna göre programda değişiklikler olabilir. Değişiklikler Anabilim Dalı Başkanı ve danışmanının tasdik etmeleri ve Enstitü Y. Kurulu kararı ile yapılabilir. Bilimsel Hazırlık Programı’nda 2 yarıyılda toplam 30 kredi saatinden fazlasını gerektiren dallardan mezun olmuş öğrenciler lisansüstü programlara alınmazlar.

Diğer Belgeler

- Başvuru Koşulları
- Lisansüstü Eğitimi Tamamlayabilmek İçin Yayın Şartları
- Bilimsel Hazırlık Ders Programı
- Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Ders Programı


Bu sayfa Mekatronik Eğitimi tarafından en son 09.06.2013 23:19:58 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM